Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Archive for Wrzesień, 2013

Praktyki i staże trwające dłużej niż miesiąc mają być płatne

Praktyk zawodowych w Polsce nie obejmują obecnie żadne zasady. Niektóre firmy / placówki celowo tworzą programy nastawione na edukację, gdyż dzięki nim otrzymują środki z UE. Młodzi ludzie nierzadko stanowią mięso armatnie i wykorzystywani są do najgorszych prac. Traktowani są także jako darmowa siła robocza / wolontariat.

wol

Pracodawcy / zwykli cwaniacy twierdzą, że dla młodych ludzi jest to szansa na zdobycie zawodowego doświadczenia, jednak coraz częściej jest to wykorzystywanie ludzi dla własnych korzyści. Zalew słabej jakości praktyk skutkuje tym, że wielu absolwentów jest nieprzygotowanych do podjęcia pracy.

Stąd inicjatywa, by ten haniebny proceder ukrócić, by praktyki i staże przestały być fikcją, a stały się skutecznym narzędziem w rekrutacji do pracy – powiedział Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK).

Praktyki i staże powinny odbywać się na podstawie ustalonego przez pracodawcę programu; określać zakres obowiązków uczestnika; odbywać się pod nadzorem przygotowanego do tego pracownika firmy (mentora); stażyści powinni mieć zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne; jeżeli staż/praktyka trwa ponad miesiąc, powinny być płatne.

Reklamy
%d blogerów lubi to: