Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Wzrokowa analiza poszczególnych elementów (wad) postawy

Ustawienie głowy

Ustawienie barków

Ustawienie łopatek

Ustawienie i kształt klatki piersiowej

Ustawienie brzucha

Ukształtowanie kifozy piersiowej, lordozy lędźwiowej

Boczne skrzywienie kręgosłupa

Ustawienie kolan

Wysklepienie stopy

 

Skolioza jest to boczne skrzywienie kręgosłupa objawiające się odchyleniem osi w kierunku bocznym.

Poziom skolioz ze względu na etiologię (wg Cobba):

Skolioza funkcjonalna o niewielkim kącie skrzywienia objawiająca się zmianami w układzie więzadłowi mięśniowym, które dają obraz asymetrii w płaszczyźnie czołowej.

Skolioza funkcjonalna nie ma zmian strukturalnych.

Skoliozy strukturalne:

– kostno- pochodne (wrodzony krąg klinowaty)

– mięśniopochodne (stany zapalne mięśni międzyżebrowych przykręgosłupowych)

– neuropochodne (wrodzone miopatie nerwowe)

– idiopatyczne (najczęściej niewiadomego pochodzenia)

Podział ze względu na wiek:

0-3

3-10

10-14

Ze względu na lokalizację:

a) szyjno-piersiowa,

b) piersiowo-lędźwiowa,

c) lędźwiowa

Ze względu na łuki:

– jednołukowa

– wielołukowa

Ze względu na kierunek: prawostronne i lewostronne

Ze względu na kąt skrzywienia (wg Grucy):

– od 0 do 10 stopni – postawa skoliotyczna

– od 10 do 30 stopni – zmiany mięśniowo więzadłowe bez zniekształceń kostnych

– od 30 do 60 stopni – zmiany w obrębie kręgów i krążka międzykręgowego, występuje znaczna rotacja z wyraźnym garbem żebrowym

– powyżej 60 stopni – skliowacenie kręgów i ich torsja

 Objawy skoliozy

W płaszczyźnie czołowej – obniżenie linii barku, obniżenie dolnego kata łopatki, asymetria katów talii, w płaszczyźnie tej widzimy również przemieszczenie w bok linii wyrostków kolczystych, asymetrię talerzy biodrowych, pochyłe ustawienie głowy, garb żebrowy.

W płaszczyźnie strzałkowej – uwypuklenie klatki piersiowej po jednej stronie, a spłycenie po przeciwnej stronie, odstawanie łopatki po jednej stronie, garb żebrowy.

W płaszczyźnie poprzecznej – skręt linii barków, skręt linii miednicy, skręt kręgów względem siebie.

Badania

– ocena wzrokowa

– badanie ruchomości klatki piersiowej

– spuszczenie pionu z guzowatości potylicznej lub z C7

– pomiar wysokości garbu żebrowego w skłonie w przód

– pomiar długości kończyn dolnych

– ocena siły mięśniowej, mięśni posturalnych

– pomiar wydolności, próba wysiłkowa

Kompensacja (wyrównanie)

Ma bardzo duże znaczenie dla osoby ze skoliozą dla statyki i równowagi ciała, a prawdopodobnie również dla progresji skoliozy. Skolioza jest w pełni skompensowana, jeśli mimo wygięcia pierwotnego głowa umieszczona jest symetrycznie między barkami, barki i klatka piersiowa ponad miednicą, a miednica ponad czworobokiem podparcia. Pion wyprowadzany z wyrostka kolczystego C7 przechodzi przez szparę pośladkową i pada na środek czworoboku podparcia. Jeśli nie ma kompensacji, to tułów przesunięty jest do boku, klatka piersiowa i barki są przewieszone z boku nad miednicą, pion przebiega z boku od szpary pośladkowej.

Reklamy
%d blogerów lubi to: