Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Układ nerwowy

UKŁAD NERWOWY

Reguluje i koordynuje czynności narządów w organizmie i umożliwia jego dostosowanie się do otoczenia i zachodzących zmian.

Podział układu nerwowego:

– Centralny (ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

– Wegetatywny (autonomiczny)

 

Centralny układ nerwowy (CUN):

– mózgowie

– mózg

– pień mózgu: rdzeń, przedłużony most., rdzeń kręgowy.

 Mózgowie – mózg – sterowanie, nadzorowanie, działania, homeostaza organizmu, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi, równowaga wodno-elektrolitowa, temperatura ciała, wyższe funkcje nerwowe, poznawcze, pamięć i uczenie się.

Płaty kory

– płat potyliczny (wzrok)

– płat ciemieniowy ( orientacja przestrzenna, ruch i postrzeganie ruchu)

– płat skroniowy (mowa, pamięć, rozpoznawanie obiektów)

– płat czołowy (planowanie)

Rdzeń kręgowy przewodzi bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. Ma kształt grubego sznura nieco spłaszczonego w kierunku strzałkowym, średnica 1 cm, barwa biała, masa 30 gr. Umieszczony jest w biegnącym wzdłuż kręgosłupa kanale kręgowym. Rozpoczyna się bez wyraźniej granicy od rdzenia przedłużonego i rozciąga się na przestrzeni ok. 45 cm od pierwszego kręgu szyjnego C1 do górnej krawędzi L1 gdzie kończy się stożkiem rdzeniowym.

Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego. Na przekroju wewnętrznym widać ciemniejszą część ośrodkową w kształcie motyla lub litery H, te część nazywamy istota szarą, otacza ją na kształt płaszcza istota biała. Istotnym składnikiem istoty szarej są ciała komórek nerwowych. Istota biała składa się z pęczków pojedynczych wypustek komórek nerwowych oxonów.

Obwodowy układ nerwowy:

– 12 par nerwów czaszkowych

– 31par nerwów rdzeniowych

– róg tylny

– korzeń tylny czuciowy

– róg przedni

– korzeń przedni ruchowy

– róg pośrednio-boczny korzeń tylny

– zwój rdzeniowy

– gałązka przednia, tylna i łącząca biała, oponowa

 Nerwy rdzeniowe – gałązki przednie (brzuszyste) tworzą sploty:

– szyjny

– ramienny

– lędźwiowy

– krzyżowy

Nerwy czaszkowe

Wyróżniamy następujące pary nerwów:

– nerwy węchowe

– wzrokowe

– okołoruchowe

– blaszkowe

– trójdzielne

– odwodzące

– twarzowe

– przedsionkowo-ślimakowe

– językowo gardłowe

– błędne

– dodatkowe

– podjęzykowe

Autonomiczny układ nerwowy – unerwia i reguluje wszystkie tkanki i narządy organizmu.

Dzielimy go na: układ współczulny i układ przywspółczulny.

Móżdżek – kontrola i koordynacja ruchu.

Rdzeń przedłużony odpowiada za:

– Ośrodek oddechowy

– Ośrodek ruchu

– Ośrodek sercowy

– Ośrodek ssania

Opony mózgowo-rdzeniowe to błony łącznotkankowe otaczające mózgowie i rdzeń kręgowy. W kolejności od powierzchni mózgowia i rdzenia kręgowego. Wyróżniamy oponę miękką, pajęczynową i twardą.

Opona miękka – naczyniowa jest bardzo silnie unaczyniona, wnika we wszystkie zagłębienia i bruzdy mózgu.

Pajęczynówka – otacza oponę miękką miedzy nimi znajduje się przestrzeń podpajeczynówkowa wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym.

Opona twarda jest zbudowana ze zbitej tkanki łącznej, w której można wyróżnić dwie blaszki: wewnętrzną i zewnętrzną.

Płyn mózgowo rdzeniowy jest wytwarzany we wszystkich komorach mózgowych przez sploty naczyniowe i ponownie wchłaniany głównie w ziarnistościach pajęczynówki. Płyn mózgowo rdzeniowy jest przesączem osocza (około 650 ml/dobę).

Reklamy
%d blogerów lubi to: