Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Oligofrenopedagogika – to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo.

 sd21

Zespół Downa (trisomia 21), dawniej nazywany mongolizmem – zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Brytyjski lekarz John Langdon Down opisał po raz pierwszy tę chorobę w 1866 roku. W 1959 roku Jerome Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad wrodzonych leży trisomia 21 chromosomu. W 21 chromosomie występują trzy geny, a wszędzie u ludzi zdrowych powinny być dwa (dwie pary).

Przyczyny Zespołu Downa nie są do końca rozpoznane. Jak dotąd jedynie rozpoznawalnym czynnikiem jest związek wieku matki prawdopodobnie?

Związek wieku matki z występowaniem u dziecka Zespołu Downa

 

Wiek matki

Ryzyko wystąpienia

Wiek matki

Ryzyko wystąpienia

20

1:1231

35

1:274

23

1:1000

39

1:100

27

1:798

42

1:47

30

1:658

45

1:22

32

1:563

47

1:13

33

1:452

49

1:8

 

Noworodek – w przypadku dziecka z Zespołem Downa, oprócz charakterystycznych cech wyglądu, zawsze występuje bardzo słabe napięcie mięśniowe.

00 – 03 mc. – noworodek

03 – 12 mc. – niemowlę (rozwój będzie przebiegał jak w przypadku noworodka zdrowego)

Oprócz sfery ruchowej, ciągłej obserwacji wymaga wzrok i słuch dziecka!

Każde niemowlę rozwija się we własnym tempie. Wszystkie funkcje wymagają stałej stymulacji.

W przypadku stwierdzenia ZD, opiekun ma prawo starać się o Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP).

W przypadku stwierdzenia ZD rodzic może w poradni PPP dostać orzeczenie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR). Taki dokument może wydać tylko Zespół Orzekający w PPP (lekarz, neurolog lub psychiatra, psycholog, pedagog, logopeda).

WWR może być realizowane w PPP, Ośrodkach Wczesnej Interwencji, w Prywatnym Domu Dziecka, w przedszkolach i w innych placówka opiekuńczo-wychowawczych. Przysługuje wymiar 8 godzin miesięcznie.

Reklamy
%d blogerów lubi to: