Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Koncepcja Halliwick

Nazwa Koncepcji Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie: The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki, a z zawodu hydroinżynier, James McMillan. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku – zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i sprawnych.

Charakterystyczna i unikatowa jest forma nauczania – nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach.

Sesje Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje odpowiednie wsparcia odpowiednio do potrzeb i możliwości pływaka – bez względu na to czy pływak jest sprawny czy z niepełnosprawnością – tak aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności.

Koncepcja Hallwick to 10-cio punktowy program dla wszystkich osób, ułożony w logiczny wzorzec:

– Przystosowanie psychiczne (oswajanie z wodą, kontrola oddechowa)

– Niezależność (położyć się na wodzie, zabawa ruchowa w wodzie)

– Rotacja poprzeczna (przejście z pozycji leżącej do stojącej)

– Rotacja strzałkowa (kółko w obrotach)

– Rotacja wzdłużna

– Rotacja łączona (kombinacja rotacji)

– Wypór

– Równowaga w bezruchu

– Wślizg w turbulencjach

– Prosty napęd i podstawowy styl pływacki

Pływakowi zawsze towarzyszy przeszkolony instruktor. Nie używamy żadnych sprzętów wspomagających wypór pływaka, uczymy tak, aby każdy pływak miał możliwość dokonania postępów zwracając szczególna uwagę, czy wszystkie poprzednie kroki są udoskonalone. Szczególna uwagę zwracamy na możliwości, a nie na niepełnosprawność. Zajęcia maja przynosić radość i przyjemność. Formy ćwiczeń są zabawą (najczęściej) lub w formie gier. Zajęcia odbywają się w grupach 5-6 osobowych. Podczas koncepcji Hallwick wykorzystujemy muzykę i piosenki.

Reklamy
%d blogerów lubi to: