Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Wstrząs – jest to krytyczne upośledzenie krążenia krwi, prowadzące do zaburzeń metabolicznych i braku tlenu dla tkanek.

Typy wstrząsu:

a) wstrząs typu objętościowego – zbyt mała objętości krwi w organizmie (uszkodzenie mechaniczne, krwotok, utrata wody, biegunka oraz utrata płynu pozakomórkowego przy oparzeniach)

b) wstrząs typu kardiogennego – jest następstwem zmniejszenia ilości pompowanej przez serce krwi. 

Przyczyny

– zawał serca

– zapalenie mięśnia sercowego

– patologie zastawek

– nadciśnienie tętnicze

– zaburzenie rytmu serca

– odma

– tamponada serca (pęknięcie serca – krew wpływa do osierdzia)

Wstrząs typu dystrybucyjnego jest spowodowany zmniejszeniem napięcia naczyń obwodowych i rozszerzeniem tych naczyń.

Przyczyny:

Wstrząs septyczny – porażenie napięcia naczyń przez toksyny bakteryjne.

Wstrząs anafilaktyczny – efekt działania czynników reakcji alergicznej o działaniu rozszerzających naczynia (histamina), ukąszenie owada.

Wstrząs neurogenny – uszkodzenie rdzenia kręgowego.

 

Zmiany narządowe we wstrząsie:

– niedokrwienie i w konsekwencji niewydolność nerek

– zaburzenie perfuzji (ukrwienia) płuc, które może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a nawet do obrzęku płuc

– uszkodzenie serca

– niedokrwienie przewodu pokarmowego, które prowadzi do uszkodzenia perystaltyki i martwicę wątroby.

 

Miażdżyca tętnic

To przewlekła choroba tętnic, charakteryzująca się zmianami w błonie wewnętrznej.

W miażdżycy powstają blaszki włókniste (miażdżycowe) wypełnione lipidami i innymi komórkami np. cholesterol (związek chemiczny składnik błon komórkowych, hormonów). Powstaje niezależnie od ilości zjadanych tłuszczy, trójglicerydów.

LDL – przenosi cholesterol z krwi po całym organizmie (niedobry).

HDL – wiążą cholesterol i przenoszą do wątroby (dobry).

Miażdżyca tętnic najczęściej powoduje stwardnienie naczyń i dotyczy głównie aorty, tętnic wieńcowych i mózgowych.

Czynniki ryzyka miażdżycy

1. Niemożliwe do modyfikacji – wiek, płeć, zaburzenia genetyczne

2. Możliwe do modyfikacji – palenie tytoniu, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, stres, dieta.

Następstwa miażdżycy

Miażdżyca prowadzi do zmniejszenia światła tętnicy oraz zmniejszenia jej elastyczności. Blaszki miażdżycowe, które powstają w naszych tętnicach mogą być stabilne (bezpieczne) i niestabilne (mogą pękać i w konsekwencji zamknąć naczynie). Zamknięcie naczyń może powodować np. niedokrwienie mózgu (udar niedokrwienny) niedokrwienie mięśnia sercowego (zawał serca).

Metody zapobiegania miażdżycy – modyfikacja wszystkich czynników poddających się regulacji: dieta, aktywny tryb życia, itp.

Posocznica (sepsa)

Jest to zakażenie łożyska naczyniowego z objawami ogólnoustrojowego zespołu odpowiedzi zapalnej, jako skutku działania bakterii i ich toksyn na narządy wewnętrzne.

Głównym mechanizmem ochrony jest nasz układ odpornościowy i jałowość krwi.

Nadmierna reakcja organizmu na bakterie rujnuje układ odpornościowy.

Najczęściej występuje u dzieci, które nie maja jeszcze wykształconego układu odpornościowego, a wymiana bakterii pomiędzy dziećmi może wywołać wstrząs septyczny, pod wpływem toksyn bakteryjnych.

Bakterii nie może być we krwi oraz mózgu!

 

Podział posocznic:

Posocznica pierwotna, gdy nie jest znane źródło zakażenia. Cukrzyca (cukier jest dobra pożywką dla bakterii), wady wrodzone, alkoholizm, zakażenie podczas porodu.

Posocznica wtórna, gdy znane jest źródło zakażenia.

Czynniki sprawcze najczęściej występują w drogach moczowych (pałeczki e-coli), na skórze (gronkowce), w drogach oddechowych (paciorkowce(, w jelicie grubym, w narządach płciowych.

Bardzo niebezpieczne są bakterie w szpitalu, ponieważ są już odporne na większość silnych antybiotyków, a tym saym są bardzo trudne do wyleczenia. Mogą doprowadzić nawet do zgonu.

Niebezpieczne są weflony, cewniki.

Zapalenie wsierdzia – jest to zakażenie wewnętrznej powierzchni serca przez bakterie z częstym zajęciem zastawek w sercu.

Czynniki etiologiczne:

– choroby reumatyczne

– cewnikowanie naczyń

– sztuczne zastawki serca

– zabiegi na układzie moczowym

– dożylne podawanie leków

– wstrzykiwanie narkotyków

 Diagnostyka: badanie krwi

 Leczenie – stosuje się antybiotyki (natychmiast) o szerokim spectrum działania, zanim otrzyma się wyniki badania krwi.

Reklamy
%d blogerów lubi to: