Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Patologia układu oddechowego

Fizjologia

– wymiana gazów pomiędzy krwią a powietrzem wdychanym, filtracja, nawilżanie.

Przy cukrzycy oddech jest acetonowy, ponieważ organizm w ten sposób odkwasza się. Jeżeli szybko oddychamy to organizm odbiera to jako nadmiar tlenu i naczynia się zwężają – może dojść do omdlenia. Należy wówczas oddychać do worka, aby dostarczać trochę dwutlenku węgla

 Płuca przez dzień obrabiają ponad 10 tys. litrów powietrza

– regulacja ciśnienia krwi akcją oddechową na zasadzie wyrównania przepływu krwi

– struktura płuc ściśle podporządkowana ich funkcji

a) znaczna wymiana gazowa

b) bardzo cienka bariera pomiędzy krwią, a powietrzem

c) elementy mięśniowe i sprężyste

Warunki prawidłowego działania

– prawidłowa wymiana gazowa

– prawidłowy dopływ/odpływ powietrza

– prawidłowy przepływ krwi (perfuzja)

Przyczyny patologii:

– zwężenie dróg oddechowych

– martwa przestrzeń

Zmniejszenie powierzchni oddechowej:

– uszkodzenie bariery perfuzji

– zaburzenia krążenia płucnego

– ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa

Zaburzenia prowadzące do niewydolności oddechowej:

– obturacja (zwężenie oskrzeli) – zaburzony dopływ odpływ powietrza do obszaru wymiany gazowej: ciało obce, choroby nowotworowe

– restrykcja (nie jest w stanie rozprężyć się miąższ płuc – zwłóknienia). Mamy tu zakłóconą wymianę gazową przez barierę krew/powietrze, zmniejszona dostępność czynnej wymiany gazowej lub zmniejszony przepływ krwi (zapalenie płuc, rozedma płuc)

– stany mieszane: astma, dychawica oskrzelowa,TOCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) zapalenie płuc, obrzęk płuc, nowotwory.

Choroby układu oddechowego poprzez infekcje wirusowe lub bakteryjne:

– drogi oddechowe – zapalenie oskrzeli

– miąższ płuc – zapalenie płuc, gruźlica

– opłucna – zapalenie wysiękowe, nowotwory.

Infekcja powodowana jest drogą:

– aspiracji (drogą kropelkową)

– inhalacji

– wszczepienia

– kolonizację

– drogą krwi np. posocznica

– bezpośredniego rozprzestrzeniania (ropy) 

Etiologia (czynniki) zapalenia płuc:

– obniżenie odporności

– zaburzenie oczyszczania drożności dróg oddechowych

Typy zapaleń płuc

– Zakaźne

– Morfologiczne

– Niezakaźne (toksyny, pożar, aspiracja trujących substancji)

W zależności od czasu trwania – ostre lub przewlekłe 

Powikłania zapalenia płuc:

– ropień płuca

– zapalenie i wysięk opłucnowy

– ropniak opłucnej

– posocznica

Pylice – przewlekłe zapalenie miąższu płuc

POCHP – spowodowane jest paleniem papierosów, płeć żeńska bardziej podatna, częste infekcje, niski status społeczno-ekonomiczny.

DEF – postępujące, niecałkowicie odwracalne o ograniczenie przepływu przez drogi oddechowe. Dochodzi do uszkodzenia miąższu płuc -> rozedma -> upośledzenie wymiany -> niedomoga oddechowa.

PATOLOGIA NARZADÓW ZMYSŁU

Receptor | droga nerwowa |OUN

Rejestracja – transmisja – odbiór – analiza – reakcja

Złożone narządy zmysłu: wzrok i słuch

Utrata jest poprzez:

– uszkodzenie fizyczne, chemiczne

– zaburzenia neurologiczne, kiedy za mało krwi dopływa do tkanek

– niedokrwienne

– urazy

– procesy zwyrodnieniowe (autoimmunizacja, starzenie się)

– nowotwory

Wzrok

Przetwarza za pomocą siatkówki impuls w mózgu i powoduje widzenie

Fizjologia

– przeźroczystość ośrodka, załamanie światła

– odpowiednie ciśnienie śródgałkowe

– siatkówka, jako wypustka mózgu

Choroby wtórne:

– zaćma – zmętnienie soczewki

– retinopatia cukrzycowa

– akomodacja – utrata elastyczności włókien soczewki

– patologia siatkówki i nerwu wzrokowego (retinopatia cukrzycowa lub nadciśnieniowa – może powodować krwotoki, tętniaki)

Choroby pierwotne:

Jaskra- zanik nerwu wzrokowego, jako konsekwencja nadciśnienia wewnątrzgałkowego.

Genetycznie może być nieprawidłowość budowy kąta przesączania płynu.

Nadciśnienie płynu w gałce ocznej jest najczęściej spowodowane utrudnieniem jego odpływu.

Objawy jaskry:

– ból gałki ocznej

– obrzęk rogówki

– obniżenie ostrości wzroku. a nawet całkowita utrata widzenia

Zwyrodnienie plamki żółtej objawia się nieostrym widzeniem centralnym, w konsekwencji może prowadzić do utraty wzroku.

Patologia tęczówki:

– zapalenie pourazowe, zapalne o podłożu autoimmunologicznym, czy tez nowotwory

– zapalenie spojówek

– jaglica

– zapalenie rzeżączkowe u noworodków

 Ucho

– ucho zewnętrzne – małżowina i kanał słuchowy

– ucho środkowe – kosteczki słuchowe

– ucho wewnętrzne – ślimak i przewody półkoliste

Bodźcem nerwowym są fale dźwiękowe, które zostają przetwarzane w uchu wewnętrznym na impuls elektryczny.

Patologia

– Urazy

– Infekcje

– Wady wrodzone

– Zaburzenia neurologiczne 

Przyczyny utraty słuchu:

– zaburzenia przewodnictwa

– zaburzenia czynności receptora

– przyczyny neurologiczne: hałas, niektóre leki, urazy głowy, starzenie się, nadmierne ciśnienie endolimfy

 

Reklamy
%d blogerów lubi to: