Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Terapia grupowa

tzgr

Terapia grupowa – forma leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Leczenie odbywa się w grupach samopomocowych zwanych inaczej społecznością terapeutyczną. Stosuje się ją najczęściej w leczeniu uzależnień. Terapia grupowa pomaga w identyfikacji z chorobą oraz jej akceptację. Zawiera elementy edukacyjne, wzbogacające wiedzę jej uczestników, oraz treningowe. Umożliwia także wypracowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wpływa korzystnie na budowanie poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu.
Terapia grupowa pozwala nam otworzyć się na problemy innych. Z badań wynika, że terapia grupowa jest dużo bardziej skuteczna niż indywidualna.
Podczas terapii grupowej możemy skonfrontować swoje nastawienie i swoja postawę z postawą innych osób, które znalazły się w takiej samej sytuacji. Możemy również dzięki nim wiedzieć, jak żyć normalnie z problemem, który mamy.
Podczas psychoterapii grupowej dochodzi do spotkania psychoterapeuty z całą grupa pacjentów. Obecność innych osób podczas psychoterapii daje osobie z trudnościami możliwość uzyskania większego wsparcia. Grupa stanowi dla chorego rodzaj zwierciadła, przypominającego realne życie. W grupie pojawiają się te same emocje, które pacjent napotyka w życiu codziennym.
Każda osoba, która chce korzystać z takiej formy terapii, zapoznaje się i akceptuje normy grupy, którą będzie współtworzyła. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego realizowania procesu grupowego, czyli do zdrowienia każdego z jej uczestników. Takimi normami są m. in.: szczerość, otwartość, powstrzymywanie się od oceny innych i przerywania wypowiedzi. Dzięki przestrzeganiu niniejszych norm zapewnione jest wsparcie, szacunek, życzliwość i akceptacja.
Zalety psychoterapii grupowej leżą też w tym, że uczestnik takich zajęć uzyskuje pewność, że nie jest z tym problemem sam, że inni udzie miewają podobne trudności.

Czynniki leczące w psychoterapiach:
1. Poczucie bezpieczeństwa
2. Wzbudzanie nadziei
3. Dostarczanie informacji i wiedzy
4. Altruizm (pomoc innym, wyjście z izolacji)
5. Uczenie się innych umiejętności
6. Naśladowanie
7. Interpersonalne uczenie
8. Spójność grupy (wsparcie, empatia)
9. Odreagowanie tłumionych emocji
10. Czynnik egzystencjonalny – sens, wartości, itp.

Reklamy
%d blogerów lubi to: