Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Medykalizacja

Medykalizacja – proces, w wyniku, którego naturalne zdarzenia wpisane w życie każdego człowieka traktowane są jako problemy medyczne, wymagające medycznej diagnozy i kontroli, z położeniem naciskuna ryzyko, patologię i leczenie.

medyk2

Używanie narkotyków, palenie papierosów, nadmierne jedzenie, kradzieże w sklepach (kleptomania), zachowania seksualne, uprzedzenia rasowe, poglądy polityczne, żałoba, nieśmiałość, nieposłuszeństwo obywatelskie, samobójstwo, ciąża, narodziny, starość, śmierć – praktycznie wszystko może zostać uznane za chorobę albo symptom choroby. Pojawiają się coraz to nowe choroby jak syndrom chronicznego zmęczenia, fobia socjalna, małe piersi u kobiet, dysfunkcjonalność seksualna, łysienie, nowe choroby dziecięce, jak „nadpobudliwość” czy deficyt uwagi. Kult zdrowia, kult śmierci, itp.

medyk

Proces ekspansji medycyny podporządkowujący jurysdykcji medycyny rozległe obszary życia, poczynając od kontroli zwykłych funkcji ludzkiego organizmu, a skończywszy na problemach politycznych, moralnych i społecznych. U podstaw procesu medykalizacji leży wiara w nieograniczone możliwości medycyny w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, w tym tych mających rozległe uwarunkowania leżące poza rzeczywistym wpływem służby zdrowia. Konsekwencją tego procesu jest definiowanie problemów społecznych np. alkoholizmu, przede wszystkim w kategoriach medycznych i posługiwanie się leczeniem jako właściwym środkiem zaradczym. Tym samym próba rozwiązywania problemu zdrowotnego koncentruje się na likwidacji objawów, a nie przyczyn. Podobnie się ma sprawa z wieloma aspektami życia osobistego i społecznego, takimi jak planowanie i życie rodziny, czy sfera życia seksualnego. Stają się one przedmiotem medycznej ekspertyzy i interwencji. Związana z procesem medykalizacji dominacja profesjonalna stanowi znaczne zagrożenie dla promocji zdrowia. Powoduje ona bowiem to, że decyzje podejmowane w ochronie zdrowia na różnych szczeblach i w różnych obszarach jej organizacji podejmowane są z perspektywy korzyści medycyny naprawczej i nie sprzyjają wielosektorowym działaniom zapobiegawczym. { Z.Słońska }

medyk1

Koncerny farmaceutyczne traktują lekarzy tak, by ich najistotniejszą funkcją było przepisywanie leków. Mają oni działać jako ostatnie ogniwo „łańcucha żywieniowego” w kompleksie medyczno-przemysłowym, być dystrybutorami produktów, dostawcami leków do klienta, akwizytorami jednej z najbardziej zyskownych gałęzi przemysłu na naszej planecie. W całym tym przedsięwzięciu uczestniczą związki i stowarzyszenia lekarzy, również sponsorowane przez korporacje.

cycki

Reklamy
%d blogerów lubi to: