Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Konspekt zajęć terapeutycznych

1. TYTUŁ

–  dla kogo (imię i nazwisko), dla grupy pięciorga dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem lekkiego upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim w przedszkolu Krasnoludki w Zatorzu

– w jakim wieku (uczennica …..)

– z jakim rozpoznaniem lekarskim (PPP- poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

– gdzie przebywa (szkoła podstawowa z oddziałam integracyjnymi)

2. TEMAT

Karta okolicznościowa Wielkanocna, układanie życzeń

Liczba uczestników: pięć osób

Miejsce zajęć:

Czas trwania: 60 min.

3. FORMA

4. METODY i TECHNIKI

5. MARERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE (trzeba dobrze dopasować materiały do możliwości, wrażliwości i potrzeb na zajęciach, trzeba wszystko wymienić)

Środki dydaktyczne – pogadanka, demonstracja, pokaz, prezentacja, projekcja

6. CEL OGÓLNY – najlepiej jeden: wdrażanie do kultywowania tradycji,

(podnoszenie, aktywizowanie, usprawnianie, wdrażanie, podtrzymywanie, podtrzymanie, kształtowanie, poszerzanie, wzmacnianie, korygowanie)

7. CELE SZCZEGÓŁOWE: zna tradycje wielkanocne, rozpoznaje symbole wielkanocne, poszerzenie kreatywnego myślenia, rozwijanie percepcji ruchowo wzrokowej, rozpoznawanie kolorów, kształtów, poczucie sprawstwa (minimum 3 cele szczegółowe)

 

 

1

2

3

4

5

6

6

 

 

Czas

Czynności terapeuty

Czynności uczestnika

Cele działań terapeutycznych

Uwagi i wnioski

 

1

Część wstępna

10 min.

Powitanie

Zapoznanie z tematem zajęć

Powitanie

słucha

Bezpieczna, swobodna atmosfera,

Rozpoznaje wielkanocne symbole

 

Zwracanie uwagi na niebezpieczne narzędzia

BHP, wietrzenie, oświetlenie, zabezpieczenie niebezpiecznych narzędzi

2

Część zasadnicza

40 min.

Rozdanie materiałów, omówienie ich przeznaczenia,

Instrukcja działania, pokaz

Słucha, samodzielnie projektuje kartkę wielkanocną,

Wykonuje kartkę

 

Kreatywna twórczość, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie percepcji ruchowo wzrokowej, poznaje kolory i kształty

Estetyka pracy,

Prawidłowe rozmieszczenie dekoracyjnych kartki

Zachowanie bezpieczeństwa zajęć

3

Część końcowa

10 min.

Pochwalenie, podziękowanie, zachęta do aktywizacji, zrobić wystawę prac, pomoc w porządkowaniu miejsca prac

Porządkuje stanowisko pracy, prezentacja kartki

Poczucie sprawstwa, własnej wartości

Wspólne omówienie pracy

 

 

Jeżeli nie ma tabelki, trzeba to wszystko opisać szczegółowo!

POD TABELĄ MUSI BYĆ PODPIS TERAPEUTY!

 

Monitorowanie zajęć podczas prowadzenia; potem powinien być arkusz obserwacji.

Cele ogólne terapii zajęciowej:

  • 1.      Aktywizacja fizyczna
  • 2.      Aktywizacja psychiczna
  • 3.      Aktywizacja zawodowa
Reklamy
%d blogerów lubi to: