Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

ICD 10Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ang. International Statistical Classification of Diseases)

DSM IV (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

MPD – mózgowe porażenie dziecięce, nazywana również chorobą Little’a { ICD 10 oraz DSM IV }

Jednostka chorobowa określająca różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju.

Według Ireny Obuchowicz – zespół przewlekłych niepostępujących zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego, powstałych w wyniku uszkodzeń mózgu w okresie ciąży, porodu lub w pierwszych latach życia dziecka.

Większość autorów przyjmuje, że wspólnymi cechami zespołu MPD są zaburzenia czynności ruchowych i postawy, umiejscowienie zmian patologicznych w mózgu, niepostępujący charakter zmian oraz powstawanie uszkodzeń w okresie najintensywniejszego rozwoju mózgu.

Objawy
Uszkodzenia mózgu powodują specyficzne powstawanie zaburzeń ruchowych (niedowłady, porażenia, ruchy mimowolne, inkoordynacja), mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju umysłowym, mowy, zachowania, oraz epilepsja. Objawy są częściowo powiązane ze spektrum autyzmu.
Terapia
Usprawnianie dziecka należy rozpocząć już w pierwszych dniach jego życia (J.Grossmann)
Przemawiają za tym następujące argumenty:
1. W okresie niemowlęcym występuje duża plastyczność mózgu, co pozwala na łatwiejsze wytwarzanie nowych łuków odruchowych
2. Wzmożone napięcie mięśniowe nie jest jeszcze w tym okresie utrwalone, nie ma wtórnych deformacji i przykurczów. Małe dziecko przejawia duże zdolności naśladowcze, co ułatwia mu opanowywanie różnych sprawności motorycznych. Istnieje silna więź emocjonalna między rodzicami a dzieckiem.

Obecnie można scharakteryzować podstawowe rodzaje MPD:
– Diplegia
– Triplegia
– Quadripledia

Stopnie upośledzenia umysłowego:
– lekki
– umiarkowany
– głęboki

Reklamy
%d blogerów lubi to: