Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Wady postawy

 Wyróżniamy następujące wady postawy wg Wilesa

  • Plecy wklęsło-wypukłe – mamy tu do czynienia z pogłębieniem naturalnej kifozy piersiowej oraz lordozy lędźwiowej
  • Plecy kołyskowe – występuje nasilenie kifozy piersiowej oraz lordozy lędźwiowej (tzw. hiperlordoza),
  • Plecy płaskie – jeśli nie obserwujemy naturalnych wygięć kręgosłupa,
  • Plecy okrągłe – zauważalne pogłębienie kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa 

Przyczyny: nawyki ruchowe, brak harmonii mięśni

wpostawy

Plecy wklęsło-wypukłe
– zwiększony kat przodopochylenia miednicy,
– prawidłowa ruchomość kręgosłupa

Objawy:
– zwiększona kifoza piersiowa,
– zwiększona lordoza lędźwiowa,
– spłaszczona klatka piersiowa, przez co znacznie mniej wspomaga oddychanie
– barki skierowane do przodu
– głowa skierowana do przodu
– odstające łopatki,
– wysunięty, rozciągnięty brzuch (narządy umiejscowione w jamie brzusznej zostają przesunięte ku przodowi, a mięśnie brzucha ulegają rozciągnięciu)
– mięsnie karku i szyi rozciągnięte
– osłabione mięśnie grzbietu na odcinku piersiowym
– w odcinku piersiowym kręgosłupa prostowniki grzbietu rozciągają się, natomiast w jego odcinku lędźwiowym – ulegają skróceniu

Plecy kołyskowe
– zwiększony kat przodopochylenia miednicy
– ograniczona ruchomość kręgosłupa

Objawy:
– duża kifoza piersiowa
– krótka ostra lordoza lędźwiowa (hiperlordoza)
– odstające łopatki
– barki wysunięte do przodu
– spłaszczona klatka piersiowa
– zdecydowane przesunięcie górnej partii tułowia do tyłu

Plecy płaskie

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich wad postawy, w tym przypadku kąt przodopochylenia miednicy ulega zmniejszeniu. Typowe jest tu spłaszczenie bądź zupełny zanik fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, nie występuje natomiast zmniejszenie ruchliwości poszczególnych jego części. „Wyprostowaniu” kręgosłupa towarzyszy spłaszczenie klatki piersiowej, co z kolei pociąga za sobą ograniczenie jej pojemności oddechowej oraz ruchomości. Barki są opadnięte. Zmiana fizjologicznego kształtu kręgosłupa prowadzi do zaniku jego funkcji amortyzacyjnej. Z tego powodu często występują zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe.

Prawdopodobną przyczyną wystąpienia tego typu wady postawy jest mało aktywny tryb życia. Spędzanie czasu wolnego w sposób bierny skutkuje ogólnym obniżeniem kondycji, słabnięciem siły mięśni, a co za tym idzie niemożnością utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Plecy okrągłe

Przodopochylenie miednicy u osób o plecach okrągłych ulega zmniejszeniu. Tego typu zmiana kąta nachylenia miednicy pociąga za sobą spłycenie lordozy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz pogłębienie kifozy w jego piersiowej części. Tułów jest nachylony ku przodowi, a utrzymanie równowagi ciała jest możliwe tylko przez cofnięcie miednicy ku tyłowi. Patologicznie zwiększone wygięcie piersiowego odcinka kręgosłupa ku tyłowi jest kompensowane pogłębioną lordozą w części szyjnej oraz nachyleniem głowy w przód.

Wśród innych cech charakterystycznych dla tej wady wymienia się:

  • odstawaniem łopatek,
  • wysunięciem barków ku przodowi,
  • mięśnie grzbietu ulegają znacznemu osłabieniu lub wręcz zwiotczeniu,
  • mięśnie wspomagające ruchy oddechowe klatki piersiowej są przykurczone,
  • kolana oraz łokcie są niejednokrotnie lekko zgięte.

Przykurcze mięśni klatki piersiowej prowadzą do upośledzenie jej udziału w procesie oddychania. Omawiany typ wady postawy może mieć charakter wrodzony bądź nabyty. W drugim przypadku zniekształcenie sylwetki często pojawia się w rezultacie przebytych chorób np.: gruźlicy, krzywicy, choroba Scheuermanna, czy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Mogą one wynikać z nadmiernego obciążenia tzw. prostowników grzbietu pracą statyczną podczas stania lub siedzenia podczas pracy bądź nauki.

Reklamy
%d blogerów lubi to: