Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Układ oddechowy

Układ oddechowy

Jego głównym zadaniem jest:
1. Wymiana gazowa, czyli dostarczanie komórkom tlenu i odprowadzanie dwutlenku węgla,
2. Wytwarzanie dźwięków
3. Klimatyzacja
4. Kontrola powietrza
5. Obrona immunologiczna
6. Czynności hormonalne

uoc

Większość odcinków układu oddechowego to drogi. Odbywa się w nich klimatyzacja powietrza, czyli oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie.

Narząd powonienia znajdujący się w początkowym odcinku sprawdza wdychane powietrze. Szpara głośni i przestrzenie rezonansowe warunkują powstawanie dźwięków i mowy. W odcinku końcowym, czyli w płucach odbywa się wymiana gazowa.

Układ oddechowy rozpoczyna się w części twarzowej czaszki i kończy się w klatce piersiowej.
Dzieli się na:
– część przewodzącą
– część oddechową

Część przewodząca dzieli sięna górne drogi – jama nosowa, gardło, oraz dolne drogi – krtań, tchawica, oskrzela górne. Część przewodząca przechodzi w część oddechową, czyli w płuca. Pierwszy odcinek układu oddechowego bezpośrednio kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym. W jamie nosowej wyróżniamy przedsionek nosa i jamę właściwą. Przedsionek nosa – długość ok. 1,5 cm usłany jest skórą i typowymi gruczołami; włosy stanowią barierę mechaniczną dla zanieczyszczeń i dla wdychanego powietrza. W jamie właściwej wyróżniamy narząd powonienia i okolicę oddechową.

Rola jamy nosowej

Jama nosowa dzięki włoskom w przedsionku oczyszcza powietrze; bogate naczynia ogrzewają, a liczne gruczoły śluzowe – zwilżają powietrze. Narząd powonienia kontroluje powietrze. Jama nosowa, jako przestrzeń rezonansowa uczestniczy też w fonacji.

Gardło – jest drugim odcinkiem układu oddechowego, leży w przestrzeni szyi, z przodu sąsiaduje z jama nosową, z jama ustna i krtanią, a z tyłu z kręgosłupem, bocznie – z przestrzenia przygardłową. Od góry przyczepia się do podstawy czaszki, na poziomie C5 przechodzi w przełyk.

Gardło – mięśniowo-błoniasta cewa długości ok. 12 cm.

Wyróżniamy 4 warstwy:
– błonę zewnętrzną
– błonę mięśniową – utworzona przez mięsnie poprzecznie prążkowane i umożliwia one samodzielne przełykanie i ruchy związane z mową
– błonę podśluzową
– błonę śluzową

Gardło dzieli się na 3 części:
– nosową
– ustną
– krtaniową

Rola gardła polega na przewodzeniu, ogrzewaniu, oczyszczaniu i nawilżaniu powietrzą. Służy, jako przystawka rezonansowa w fonacji, poza tym przez gardło przechodzi pokarm.

Krtań – trzeci odcinek układu dddechowego

Od góry łączy się z gardłem, na poziomie C6-C7 przechodzi w tchawicę, za pośrednictwem błon i więzadeł zawieszona jest na kości gnykowej. Szkielet krtani tworzą 3 parzyste i 3 nieparzyste chrząstki.

Nieparzyste chrząstki to
1. Chrząstka pierścieniowata – stanowi postawę dla pozostałych chrząstek w kształt sygnetu
2. Chrząstka tarczowata – jak tarcza osłania pozostałe elementy krtani leżące głębiej
3. Chrząstka nagłośniowa

Chrząstki parzyste to: chrząstki nalewkowate, różkowate i klinowate.

 

 

Reklamy
%d blogerów lubi to: