Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Aktywne słuchanie to proces wymagający skupienia uwagi (angażuje słuchacza – pełne zaangażowanie umysłu).

Cel słuchania – uzyskanie właściwych informacji, poznanie poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć i emocji.

Aktywne słuchanie przejawia się zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej
Potakiwanie, uśmiech, grymas na twarzy, aprobata, zdziwienie okazywane za pomocą wzroku – to niewerbalne sygnały świadczące o aktywnym słuchaniu.
Werbalnym przejawem aktywnego słuchania może być parafrazowanie wypowiedzi, zadawanie pytań, okazywanie empatii.
Umiejętność aktywnego słuchania jest niezwykle ważnym elementem w utrzymywaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

Umiejętność aktywnego słuchania w dużej mierze polega na kontrolowaniu i odpowiednim kierowaniu swoimi zachowaniami niewerbalnymi (mimiką, gestami).

Ważne jest:
– utrzymywanie kontaktu wzrokowego
– przejawianie zainteresowania tym, co mówi nasz rozmówca (np. odpowiednią gestykulacją)
– zachęcanie do rozmowy
– zadawanie dodatkowych pytań dotyczących tego, co mówi druga osoba
– krótkie powtarzanie niektórych elementów wypowiedzi rozmówcy, parafrazowanie
– powstrzymanie się od komentowania, udzielania rad
– wyrażanie tolerancji
– cierpliwość
– nie przerywanie rozmówcy jego wypowiedzi

Techniki słuchania
1. Podążanie – śledzenie wywodu rozmówcy poprzez sygnały niewerbalne oraz krótkie słowa i frazy (hm, co ty powiesz?, no co ty?)
2. Parafraza – ujmujemy we własne słowa to, co ktoś powiedział (jeśli cię dobrze zrozumiałam, to…, z tego, co mówisz wynika, że…, czy chodzi czy o to, że…, chcesz powiedzieć, że…)
3. Odzwierciedlanie – mówimy komuś, jakie naszym zdaniem są jego odczucia, dostrajamy się do niego postawą, tonem głosu, gestami
(jeżeli ktoś opowiada nam straszną historie mówimy: widzę, że jesteś bardzo zdenerwowana, lub – w przeciwnym wypadku – widzę, że jest pani zadowolona)
Postawą robimy gesty
4. Dowartościowanie – dajemy do zrozumienia, że to, co ktoś mówi jest niezwykle cenne (cieszę się, że wzięłaś sobie to do serca, świetnie ci idzie)
5. Dojaśnianie – próbujemy dowiedzieć się coś więcej za pomocą pytań (co dla ciebie to oznacza?)

Reklamy
%d blogerów lubi to: