Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Kompetencje terapeuty oraz przebieg zajęć

Niektórzy uważają, że terapię może stosować każdy bez wcześniejszych przygotowań i wykształcenia. Jednakże, niezależnie od wykształcenia, terapeuta powinien dysponować fachową wiedzą z zakresu psychologii, psychopatologii, oraz umiejętność ustalania granic oddziaływań, by nie spowodować  negatywnych skutków, a także doświadczeń. Terapeuta powinien posiadać odpowiednia osobowość, musi orientować się w problemach życiowych uczestnika, inspirować i pomagać oraz być świadomym wagi przeżyć uczestnika. Dobrze, gdy cechuje  go empatia i wrażliwość. Każdy terapeuta powinien być bystrym, systematycznym obserwatorem świata, wystrzegającym się rutyny w działaniu, która jest przeszkodą w uzyskiwaniu pozytywnych  rezultatów w terapii.

Scenariusz zajęć powinien być dostosowany do potrzeb oraz zainteresować pacjenta. Dotyczy to zarówno tematyki zajęć, ich organizacji, jak i materiałów wykorzystywanych podczas spotkania. Ważne jest, aby zajęcia odbywały się w atmosferze swobody, zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz braku obaw przed negatywną oceną.

Proces ten przebiega w następującej kolejności:
1. Ujawnienie niebezpiecznych uczuć, które zostały wyparte do podświadomości i nie mogą być wyrażone w tradycyjny sposób
2. Uświadomienie uczuć własnych poprzez uzewnętrznienie ich w różnej formie ekspresji i przyjrzeniu się im poprzez bagaż doświadczeń
3. Retrospekcja uczuć, wydarzeń, motywacji
4. Porównywanie wytworów będące podsumowaniem terapii i analiza prac własnych jako ważny element autoterapii

Reklamy
%d blogerów lubi to: