Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Arteterapia { 2 }

Estezjoterapia – wykorzystuje malarstwo rzeźbę, film.

Termin ten oznacza wyłącznie zastosowanie sztuk plastycznych w terapii z chorym psychicznie. Pomaga w rozładowaniu napięcia, odreagowania negatywnych emocji. Dla niektórych jest to jedyna forma uzewnętrznienia ich wewnętrznego świata.

Plastykoterapia jako jedna z form arteterapii Osobnym rodzajem arteterapii lub tez terapia w wąskim rozumieniu tego terminu jest terapia przez sztuki plastyczne, która może być szeroko wykorzystywana w pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi.

W działaniach terapeutycznych można korzystać z najróżniejszych technik plastycznych. W zależności od potrzeb i problemów zainteresowanego terapeuty może pełnić role wielofunkcyjną: – może być ukierunkowana na rozwiązanie problemu – wpływa na uwolnienie złych emocji i odreagowuje je – rozwija działanie twórcze – uzewnętrznia świat problemów i przeżyć – kreuje pozytywne myślenie – może być traktowana jako terapia zajęciowa nastawiona na pracę z dysfunkcją – rozwija manualność -motorykę małą

Cel terapeutyczny zakłada stworzenie takich sytuacji, aby osoba w drodze kontaktu z plastyką mogła rozwijać się w formie ekspresyjnej, percepcyjnej, harmonizować rozwój i funkcjonowanie swojej osobowości, przezwyciężając osobiste, specyficzne trudności (autoekspresja). Autoekspresja poprzez twórczość plastyczną jest jednocześnie samorealizacją i zaspokajaniem potrzeb estetycznych a także terapią i kompensacją pozwalająca przekazać swoje problemy i przekonania, wizje świata marzeń i oczekiwań. Realizacja tych potrzeb wpływa na dobre samopoczucie, wyładowanie emocji, osłabienie wewnętrznych konfliktów, wyzbywanie się zachowań egocentrycznych i egoistycznych.

Aby rozpocząć zajęcia terapii przez sztukę należy wnikliwie przyjrzeć się podopiecznym i poznać ich zachowania. Jeśli mają problem z rozróżnieniem swoich stanów emocjonalnych, jeśli z trudem pokazują swoje emocje i nie potrafią opowiedzieć innym, nie odróżniają i nie nazywają emocji innych, a ich reakcje są nieadekwatne do zaistniałych sytuacji, wówczas można zaproponować zajęcia terapii przez sztukę.

W czasie zaplanowanych spotkań podopieczny powinien mieć możliwość:
– wyrażania swoich potrzeb, zaistniałych konfliktów
– opowiadania o tym, co ich spotkało w domu, szkole
– nawiązywania niewerbalnego kontaktu z terapeuta, rówieśnikami, rodzicami
– uczestnictwa aktywności grupy i współpracowania z nią
– samodzielnego podejmowania decyzji i eksperymentowania
– odreagowania i relaksu

EFEKTY I KORZYŚCI ARTERAPI

W wyniku procesu twórczego u osoby tworzącej: Zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje Zmniejsza się poziom napięcia Zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej Wzmacnia się poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa Zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji siebie Wzmaga się świadomość motywów własnych działań i zachowań Uaktywnia się ekspresja samego siebie i spontaniczność

Arteterapia pozwala na:
– rozwijanie własnych działań twórczych
– pozawerbalne porozumiewanie się
– uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć
– zaspokojenie własnych potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym
– zrozumienie własnych pragnień i potrzeb
– pobudzenie sensoryczne
– wielozmysłowe spostrzeganie świata
– poznawanie innych, zmiana optyki widzenia swoich problemów
– akceptacja siebie i innych
– kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic
– tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji
– relaks, przyjemność, odpoczynek

Zasady arteterapii
1. Dobrowolność uczestnictwa i decydowania uczestnika w swojej aktywności w ćwiczeniach
2. Dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się w sferze werbalnej i niewerbalnej
3. Wyrażanie emocji ujawniających uczucia
4. Sprzeciw wobec rywalizacji, braku podziału na zwycięzców i przegranych
5. Stosowanie różnych środków przekazu
6. Zasada TU I TERAZ, podkreślająca wagę doznań doświadczonych podczas zajęć

Arteterapia pomaga zapobiegać stanom chorobowym, pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, jest forma komunikacji, pomaga kształtować inteligencje emocjonalną, tj. rozpoznawanie uczuć emocji i ich wyrażania, pozbywania się leków, usprawnia psychoruchowo, pozwala zaakceptować samego siebie a także pozwala się zrelaksować, odpocząć, daje przyjemność. Ponadto podwyższa samoocenę, odblokowuje zahamowania. Z powodzeniem może być stosowana jako metoda wspomagająca socjalizacje i resocjalizację. Może być stosowana wobec osób upośledzonych.

tzi

Reklamy
%d blogerów lubi to: