Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Schizofrenia i autyzm

Schizofrenia { od gr. „schizein” – rozszczepić i „phren” – umysł }
Rozszczepienie umysłu, dwa światy, które nie mają ze sobą nic wspólnego.
Schizofrenia uważana jest za chorobę ludzi młodych (wczesna dorosłość), chociaż jej wystąpienie możliwe jest w każdym wieku. Pierwsze objawy ujawniają się zwykle w okresie dojrzewania (schizofrenia młodzieńcza).

Objawy:
– urojenia
– urojenia prześladowcze i ksenofobiczne
– omamy
– głosy, które nakazują coś zrobić
– objawy katatoniczne (zaburzenie lub zahamowanie ruchu )
– formalne zaburzenia myślenia (brak umiejętności myślenia)
– zmniejszenie aktywności życiowej, mniejsza reaktywność intelektualna

Typy schizofrenii
Rezydualna – obraz kliniczny powstający w wyniku wieloletniego przebiegu schizofrenii. Dominują objawy negatywne oraz dziwaczność, ekscentryczność zachowania i wypowiedzi.
Paranoidalna – obecne są urojenia i omamy, ale brak wyraźnych cech zdezorganizowanego zachowania, myślenia i emocji.
Zdezorganizowana (dawniej hebefreniczna) – dominują cechy dezintegracji poszczególnych funkcji psychicznych. Występuje spłycenie afektu, zaburzenia myślenia i emocjonalności wyższej.
Katatoniczna – w obrazie dominują zaburzenia psychomotoryczne.
Niezróżnicowana – występują mieszane objawy z wyżej wymienionych grup, nie dające podstaw do zakwalifikowania schizofrenii jako wyłącznie rezydualnej, paranoidalnej, zdezorganizowanej i katatonicznej.

Jak leczyć?
Tylko farmakologicznie, aby wyciszyć objawy.
Stopniowe włączanie do życia.

W tej chorobie często występują urojenia samobójcze oraz możliwość agresji, kiedy inni próbują im się przeciwstawić.
Nie dyskutujemy, a raczej podchodzimy do tego z humorem.

Jak eliminować tendencje samobójcze na tle urojeniowym?
– stała obecność przy chorym jest konieczna
– motywowanie do życia
– eliminowanie rzeczy ostrych
– przystosowanie pomieszczenia do eliminowania zagrożenia
– sprawdzanie pacjentów, co wnoszą / wynoszą ze sobą
– spowodowanie rozładowania negatywnych emocji
– zdobycie zaufania chorego (nie narażać się)

Walka z omami i urojeniami – poprzez podejmowanie prób nawiązania kontaktu, aby nie walczył z nami. Nie należy negować jego tez, uważnie słuchać pacjenta – przedstawia nam często swoje pragnienia, odczucia.
Koncentracja na odczuciach, odwracanie uwagi pacjenta, aby czuł się pomocny. Pacjent nie skupia się wtedy na swoich urojeniach. Nie reagujemy na nie ani nie potwierdzamy urojeń chorego! Nie włączamy się także do urojeń pacjenta.
Usuwamy z otoczenia rzeczy niebezpieczne.
Leczenie farmakologiczne.

Autyzm – brak komunikacji werbalnej i emocjonalnej, brak samoświadomości, izolacja, przymus stałości otoczenia, stereotypowo powtarzające się czynności, brak mowy lub mowa niewerbalna, brak wyobraźni, łatwość mechanicznego zapamiętywania, a potem brak nawiązania do wydarzeń.

Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, ale jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz z rozwojem człowieka.
Pierwsze objawy pojawiają się u dzieci do trzeciego roku życia, ale mogą wystąpić praktycznie już po urodzeniu.

U dorosłych autystyków mogą występować zachowania spowodowane trudnościami adaptacji (a nie samą chorobą), które bywają szczególnie uciążliwe dla otoczenia.
Wśród nich można wymienić: stany niepokoju, zniecierpliwienia, zmienność nastrojów, napady złego zachowania i wściekłości, które nie są sprowokowane przez czynniki z otoczenia.
Występują również drażliwość, niechęć wobec poleceń, epizody wzmożonej aktywności, łatwe rozpraszanie uwagi.

Grupy objawów
1 Dotyczące interakcji społecznych – ograniczony kontakt wzrokowy, opór wobec kontaktów, słabe zdolności naśladowania innych, uboga mimika i ekspresja twarzy, rzadkie uśmiechanie się, bierność, preferencje do 
samotności.
2 Dotyczące komunikacji – opóźnienie rozwoju mowy, uboga ekspresja i gestykulowanie, brak spontanicznych prób nawiązywania kontaktu z innymi.
3 Dotyczące zachowania i zainteresowań – stereotypowe zachowania, nietypowe zabawy, nietypowe używanie przedmiotów, przywiązanie do przedmiotów, nietypowe reakcje na dźwięki i smaki, brak wrażliwości na ból, zimno, gorąco.

Reklamy
%d blogerów lubi to: