Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Ogólne wiadomości o kościach
Nauką zajmującą się kośćmi jest osteologia


Pod względem kształtu kości dzielimy na: długie, płaskie, krótkie, różnokształtne, pneumatyczne (te ostatnie u człowieka występują tylko w czaszce: kość klinowa, czołowa, sitowa, kość szczęki)

Czynności kości
– kości służą za ochronę narządów (czaszka chroni mózg, klatka piersiowa chroni serce i płuca, miednica chroni narządy rozrodcze)
– inne kości są dostosowane do dźwigania masy ciała, np. kość udowa
– kość jest również narządem krwiotwórczym (zdolność szpiku kostnego do produkcji krwinek)

Budowa ogólna kości
a) składnik organiczny tzw. OSEINA, która nadaje elastyczność i sprężystość
b) składnik nieorganiczny, sole mineralne, które nadają twardość kości

Tkanka kostna występuje w dwóch postaciach:
– tkanka kostna zbita
– tkanka kostna gąbczasta
Szpik kostny występuje w dwóch postaciach – czerwonej i żółtej.
Szpik żółty składa się przeważnie z komórek tłuszczowych i nielicznych, tylko młodocianych krwinek, czerwonych. W przypadku anemii może się przekształcić w szpik czerwony, podejmując aktywnie produkcję krwinek. Występuje głównie w postaci gąbczastej kości i ma zdolność wytwarzania komórek krwi oraz ma za zadanie magazynowanie lipidów potrzebnych do budowy krwinek czerwonych.

Ogólne wiadomości o mięśniach
Są to narządy mające zdolność kurczenia się, mają możliwość zmieniania swojej długości.
Skórcz może odbywać się pod wpływem bodźców mechanicznych, elektrycznych, chemicznych lub w wyniku bodźca komórek nerwowych mózgowia i rdzenia kręgowego.
Energią, z której korzysta mięsień, jest zmagazynowany glikogen lub glukoza – dostarczona przez krew.

Ze względu na budowę wyróżniamy trzy grupy mięśni:
– mięśnie długie, położone głównie na kończynach
– mięsnie szerokie, których wymiary – długość i szerokość są znacznie mniejsze niż grubość, np. mięsień poprzeczny brzucha
– mięśnie krótkie, które występują w okolicach, gdzie ruchy są nieznaczne, ale wymagają dużego napięcia
Mięśnie mieszane to takie, których nie da się zaliczyć do żadnej z powyższych grup, np. mięśnie tworzące pierścienie (np. zwieracze)

Cechy mięśni
Znaczna część mięśni poprzecznie prążkowanych przytwierdzona jest oboma swymi końcami do szkieletu. Mięsień podczas skurczu zbliża do siebie oba końce. Mięsień jest przytwierdzony do miejsca przyczepu – 
w sposób bezpośredni lub pośredni – za pomocą ścięgna. Jest to twór włóknisty zbudowany z tkanki łącznej, jego sprężystość jest niewielka i może wydłużyć się o 4% długości. Ścięgno jest przedłużeniem włókien 
mięśniowych łączących je z kością. (brzusiec mięśniowy, ścięgno, przyczep mięśniowy)

Ścięgna (łac. tendo) – włókniste pasma zbudowane z wytrzymałej tkanki łącznej właściwej zbitej (włóknistej), o zabarwieniu białawosrebrzystym. Mają postać mocnych i bardzo odpornych włókien kolagenowych, ułożonych równolegle do siebie i zatopionych w niewielkiej ilości istoty podstawowej. Między pęczkami włókien znajdują się fibrocyty ułożone w tzw. szeregi Ranviera. Stanowią przedłużenie mięśnia aż do punktu jego przyczepu. Są istotną częścią mięśni a ich zadaniem jest przenoszenie siły skurczu mięśniowego na elementy kostne szkieletu. Sprężystość ich jest nieznaczna. Pod wpływem rozciągania wydłużają się one tylko o 4% swej długości.

Narządy pomocnicze mięśni:
– powięź
– pochewki ścięgien
– kaletki maziowe
– bloczki mięśniowe
– troczki mięśniowe

Rodzaje skurczów:
– skurcz tężcowy, skurcz zupełny – występuje wtedy, gdy włókna mięśniowe są pobudzone impulsami przed rozpoczęciem fazy rozkurczu
– skurcz niezupełny tężcowy – do pobudzenia dochodzi przy częściowym rozkurczu mięśnia
– skurcz izometryczny – występuje wtedy, gdy oba przyczepy mięśnia są nieruchome, mięsień zachowuje stała długość, zmienia się tylko jego napięcie
– skurcz izotoniczny występuje, gdy jeden z przyczepów mięśnia jest wolny – przy stałym napięciu następuje zmiana długości mięśnia

Właściwości biologiczne i fizyczne mięsni
1. Elastyczność – sprężystość przejawia się w powracaniu mięśnia do swojej długości spoczynkowej po jego biernym rozciągnięciu Sprężystość maleje wraz z jego stopniem zmęczenia oraz z wiekiem jego 
właściciela
2. TONUS napięcie – przejawia się w każdym żywym i zdrowym mięśniu, nawet w spoczynku wykazuje zawsze pewien istniejący stopień napięcia jego włókien. TONUS NIE PODLEGA NASZEJ WOLI, ponieważ jest 
kontrolowany przez autonomiczny układ nerwowy. Napięcie mięśniowe decyduje o postawie człowieka oraz odgrywa istotna rolę w utrzymywaniu trwałych pozycji ciała
3. Pobudliwość – zdolność reagowania skurczem na bodziec mechaniczny, elektryczny, chemiczny, pochodzący „naturalnie z układu ośrodka nerwowego”
4. Kurczliwość – wynika z poprzedniej cechy, może skracać się do połowy swojej długości, po ustaniu bodźca powraca do swojej długości pierwotnej.

Reklamy
%d blogerów lubi to: