Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Kręgosłup – zadania

Kręgosłup spełnia trzy ważne zadania:
1. Ochrania swoimi częściami kostnymi rdzeń kręgowy
Rdzeń kręgowy leży wewnątrz kanału kręgowego. Jest to kanał, który tworzy się poprzez jego kostne otoczenie. Rdzeń jest chroniony z przodu przez tylnie powierzchnie trzonów kręgów. Z tyły i z boku osłonięty jest przez łuki kręgowe. Rdzeń kręgowy to cześć ośrodkowego układu nerwowego, z którego wychodzą nerwy do wszystkich części ciała. Nerwy wychodzą na zewnątrz poprzez otwory miedzy kręgowe.
– Kanał kręgowy dostosowuje się do krzywizn kręgosłupa, światło kanału jest największe w części szyjnej i lędźwiowej – tam, gdzie wielkie nerwy dochodzą lub odchodzą do rdzenia i ruchomość kręgosłupa jest największa.
 
2. Działa jak rusztowanie dla ciała. Łączy górne partie ciała z dolnymi. Osoba stojąca utrzymuje głowę i obręcz barkową w pozycji prostej dzięki stabilnej budowie kręgosłupa. Wszystkie żebra są połączone z kręgosłupem i razem tworzą klatkę piersiową.
– Najsłabszymi miejscami w kręgosłupie są granice pomiędzy odcinkami bardzo ruchomymi, a tymi, które mają mniejszą ruchomość.

3. Jest skomplikowanym narządem ruchu. Wspaniałą cechą zdrowego kręgosłupa jest jego duża ruchomość, co pozwala na przemieszczania ciała lub jego fragmentów nie osłabiając dwóch pozostałych jego funkcji.
Ruchy kręgosłupa to składowa wszystkich ruchów zachodzących w stawach pomiędzy poszczególnymi kręgami. Kręgosłup człowieka umożliwia ruchy we wszystkich możliwych kierunkach. Istotną zdolnością kręgosłupa jest amortyzowanie wstrząsów, które powstają podczas ruchów takich jak chodzenie, bieganie czy skoki. Do amortyzacji dochodzi dzięki plastyczności tarczek międzykręgowych, czyli dysków.

Nieograniczona ruchomość kręgosłupa jest więc niezbędna do swobodnego poruszania się naszego ciała.
Istotną rolę w prawidłowy funkcjonowaniu kręgosłupa odgrywają mięśnie i więzadła, które się przyczepiają do poszczególnych jego części. Więzadła kręgosłupa to pasma bardzo wytrzymałej tkanki, która łączy poszczególne kręgi i utrzymuje w odpowiednim ułożeniu. Poszczególne kręgi nie mogłyby wykonywać żadnych czynnych ruchów względem siebie gdyby nie mięśnie. Podczas skurczu mięśni oba jego końce przybliżają się do siebie i tym samym zbliżają fragmenty kostne, do których przytwierdzony jest mięsień. Działanie takie wywołuje ruch pomiędzy poszczególnymi fragmentami kręgosłupa i pozwala na wykonanie odpowiedniego ruchu tułowia.
– Część podkrzyżowa stanowi łańcuch stawowy przyczepu ruchomości końca dolnego (kość krzyżowa). W skutek obciążenia zmniejsza się odporność. Odwrotnie jest w końcu górnym – wraz ze zmniejszeniem się trzonu kręgów, wzrasta ruchomość i poszczególne odcinki kręgowe biorą w jego ruchach nierównomierny udział w budowie klatki piersiowej.
– Największą ruchomość można zaobserwować w części lędźwiowej i szyjnej.
– Ruchy kręgosłupa są możliwe we wszystkich kierunkach i można je wykonywać z udziałem całego kręgosłupa lub poszczególnych jego części.
 

Jest niezmiernie ważne by utrzymywać mięśnie przykręgosłupowe w dobrej kondycji, bo to one zapewniają odpowiednią stabilizacje kręgosłupa. Można stwierdzić, że im mocniejsze mięsnie tym mniejsze obciążenia działają na stawy kręgosłupa.

Reklamy
%d blogerów lubi to: