Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Anatomia – receptory skóry

Receptory skóry
Czucie skórne opiera się na czynności szeregu receptorów, które  reagują na bodźce zewnętrzne.
Skóra zawiera różne typy zakończeń nerwowych przystosowanych do odbierania różnych bodźców: dotyku, bólu, ucisku, temperatury. Występują one głównie w naskórku, ale także znajdują się w skórze właściwej i tkance podskórnej.

1. Czucie dotyku – odbierane jest głównie przez następujące rodzaje receptorów:
ciałka dotykowe Meissnera, złożone z nieregularnie skręconych zakończeń nerwowych, otoczonych torebką tkanki łącznej. Znajdują się w brodawkach skóry, skórze rąk i stóp, w błonie śluzowej, na koniuszku języka. Czynnikiem drażniącym jest nierównomierny nacisk na powierzchnię skóry, powodujący jej odkształcenie.
łąkotki dotykowe, składają się z kilku tarczek, do których wnikają włókna nerwowe, wytwarzające w nich sploty. Położone są one w brodawkach, szczególnie skóry, opuszkach palców, powierzchni dłoniowej rak, podeszwowej stóp, na wargach oraz w jamie ustnej.
wolne zakończenia nerwowe oplatające pochewkę włosa, które ulegają pobudzeniu nawet przy nieznacznych ruchach włosów.

2. Wrażnie ucisku wywoływane jest przez znacznie silniejszy nacisk na skórę. Rolę receptorów ucisku spełniają:
ciałka blaszkowate Paciniego, które składają się z blaszek łącznotkankowych ułożonych współśrodkowo dookoła wewnętrznego zakończenia nerwowego.
Czucie ucisku nie jest jedynie czuciem skórnym, ponieważ receptory Paciniego znajdują się również w obrębie mięśni, ścięgien, odbierając wrażenie czucia głębokiego.
Czucie głębokie – to czucie prioreceptywne.
Ciałka Paciniego są wszędzie – i w przypadku urazu, sygnały nerwowe są tym samym zaburzone.
ciałka Golgi-Mazzoniego występują w warstwie siatkowatej.

3. Czucie temperatury – odbierane jest przez receptory ciepła i zimna.
receptory Ruffiniego, przedstawiają się w postaci wydłużonej i splotów. Z ciałek Ruffiniewgo wychodzą cienkie włókna zaopatrujące naczynia włosowate i naskórek.
Znajdują się one nie tylko w skórze i w tkance podskórnej, ale również w okostnej i mięśniowej. Receptory te odbierają bodźce cieplne.
kolbki Krausego, występują w postaci kłębuszku włókien nerwowych. Są receptorami zimna.
dla temperatury powyżej 45 C. istnieją również oddzielne receptory gorąca, będące termo specyficznymi receptorami bólu.

4. Czucie bólu – efekt bólowy może być wywołany przez uderzenie, działanie temperatury, substancji chemicznej, prądu elektrycznego. Ból przewodzą przede wszstkim ciałka bólowe w postaci nagich zakończeń nerwowych włókien bezrdzennych, które znajdują się głownie w powierzchownych warstwach skóry. Ból przewodzą również włókna bezrdzenne, które wnikają do ciałek Maissnera i Pacinniego. Większość impulsów czuciowych powstających w skórze biegnie do ośrodkowego układu nerwowego. Niektóre jednak powstają w warstwach głębszych i trafiają do nerwów autonomicznych.

Reklamy
%d blogerów lubi to: