Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Anatomia – tkanka nerwowa

TKANKA NERWOWA

Komórka nerwowa  (neuron) składa się z: ciała komórki oraz wypustek cytoplazmatycznych: akson i dendryty, za pomocą których tworzy połączenia z innymi komórkami.
Komórka nerwowa tworzy jeden neuryt (akson, włókno nerwowe, włókno osiowe, wypustka osiowa).
Neuryt odpowiedzialny jest za za przekazywanie informacji (stanu czynnego – wytworzonego przez działający bodziec) z ciała komórki na zewnątrz (najczęściej do innych komórek nerwowych). Jest więc wypustką odśrodkową.
Neuryt w swym początkowym odcinku posiada nieliczne odgałęzienia. Dopiero w części końcowej rozchodzi się bardziej.

Neuryty po wyjściu z komórki mogą otaczać się osłonkami (włókien nerwowych), których mamy dwa rodzaje:
mielinowe
Schwanna

Dendryty doprowadzają bodziec do ciała komórki nerwowej, są więc wypustkami dośrodkowymi.

Połączenie między komórkami nerwowymi zwane jest synapsą.
W miejscu zetknięcia się neurytu z dendrytem lub ciałem komórki powstają guzikowate zgrubienia zwane złączem lub synapsą.  Ma ona kształt kolbki, w jej szerokiej części znajdują się mitochondria i bardzo drobne liczne wodniczki, tak zwany pęcherzyk synaptyczny.

Połączenie nerwowo-mięśniowe

1 – Akson
2 – Połączenie synaptyczne
3 – Mięsień szkieletowy
4 – Miofibryl

Częścią tkanki nerwowej jest również glej.
Komórki glejowe lub po prostu glej stanowią, obok komórek nerwowych, drugi składnik tkanki nerwowej.
Czasami wszystkie rodzaje komórek glejowych określane są wspólnie jako neuroglej.

Glej powstaje ze spongioblastów, które wnikają w różnicującą się tkankę nerwową i przetwarzają w następujące rodzaje komórek glejowych:
– astrocyty
– komórki gleju skapowypustkowego
– komórki mikrogleju

Glej pełni funkcje ochronną dla włókien komórek nerwowych.
Odgrywa także istotną rolę w usuwaniu obumarłych elementów tkanki nerwowej.

Podział tkanki nerwowej ze względu na kształt komórki:
– piramidalne
– gwieździste
– Purkiniego

Podział tkanki nerwowej ze względu na ilość wypustek (aksonów i dendrytów):
– jednobiegunowe
– dwubiegunowe (w siatkówce oka, błonie węchowej)
– wielobiegunowe
– pseudojednobiegunowe (zwoje czuciowe nerwów czaszkowych i rdzeniowych)

Pod względem kierunku przekazywania sygnału komórki nerwowe dzieli się na:
– czuciowe (dośrodkowe – biegnące od receptora do ośrodka)
– ruchowe (odśrodkowe – biegnące od ośrodka do efektora)
– kojarzeniowe (pośredniczące), występujące pomiędzy neuronami czuciowymi i ruchowymi

Tkanka nerwowa charakteryzuje się dwiema cechami:
– pobudliwość
– zdolność do odbioru bodźców (przewodnictwo, przetwarzanie i przekazywanie dalej impulsów nerwowych)

Reklamy
%d blogerów lubi to: