Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Rehabilitacja 02

Wywiad z pacjentem

ANAMNEZA – jest to zbiór informacji na temat losów badanej osoby zebranych za pomocą rozmowy, wywiadu lub kwestionariusza.
Personalna część wywiadu – dane osobowe
W przypadku ubezwłasnowolnienia – dane opiekuna prawnego

Socjalna cześć wywiadu – wykonywany zawód, (pracuje, renta, bezrobotny), środki utrzymania, piętro, parter, winda, pow. mieszkalna, woda, ogrzewanie, wanna czy prysznic, toaleta, czy jest poręcz przy schodach, opieka w domu, dochody rodziny.
Zdrowotna cześć wywiadu – kiedy postawiono diagnozę i na co, kiedy nastąpił uraz lub pierwsze objawy choroby, niepokojące symptomy, czy wcześniej pacjent przebywał w szpitalu, okoliczności aktualnego wypadku lub choroby lub symptomy, czy choruje na inne choroby, choroby genetyczne, psychiczne, padaczka, nadciśnienie, cukrzyca, astma, czy zażywa leki (psychotropowe, nasercowe, insulina), czy posiada wyposażenie ortopedyczne i od kiedy, czy leczony był już fizjoterapeutycznie i jakie miał zabiegi, jakie efekty po przebytej rehabilitacji, jakie samopoczucie i jakie ma aktualnie zlecone zabiegi.

BUDOWA CIAŁA

Układ ruchu składa się z:
• Szkieletu
• Stawów
• Mięśni

Kości, kształt: długie, krótkie, różnokształtne, płaskie, pneumatyczne
Kręgosłup, 33-34 kręgi, wewnątrz kręgosłupa leży rdzeń kręgowy
Kręgi szyjne, 7 szt. { C1-C7 }
Pierwszy kręg szczytowy (atlas) – nie ma trzonu
Drugi kręg szyjny obrotowy (AXIS) – posiada ząb
Typowy kręg składa się z trzonu, łuku, wyrostków kolczystych, poprzecznych i stawowych
Siódmy kręg szyjny jest charakterystyczny, ponieważ posiada długi wyrostek kolczysty.
Kręgi piersiowe, 12 szt. (Th3-Th12)
Posiadają większe wyrostki kolczyste, które zachodzą dachówkowato na siebie.

Kręgi lędźwiowe { L1-L5 }
Największe kręgi ciała, wyrostki stawowe ustawione są strzałkowo, wyrostki kolczyste ustawione są poziomo

Kość krzyżowa, 5 sztuk { S1-S5 } powstała ze zrośnięcia ze sobą pięciu kręgów
Kość ogonowa (guziczna) { Co1–Co4-5 }

Kręgosłup u człowieka składa się z lordozy szyjnej, kifozy piersiowej, lordozy lędźwiowej i kifozy krzyżowej
Najczęściej dochodzi do pogłębienia kifozy piersiowej, ale może również występować zniesienie (pomniejszenie). Może to dotyczyć każdego odcinka kręgosłupa.
Inną wadą jest skolioza (boczne skrzywienie) kręgosłupa. Skolioza może być jednołukowa, dwułukowa, skompensowana lub nie skompensowana

Kończyny górne
Kość ramienna
Kość łokciowa
Kość promieniowa
Kości nadgarstka
Kości śródręcza
Paliczki – bliższe, środkowe, dalsze

Kończyna dolna
Kość udowa
Kość piszczelowa
Kość strzałkowa
Rzepka
Kość piętowa
Kość skokowa
Kości śródstopia
Kości palcowe – paliczki

Stawy – ruchome połączenia kości. Powierzchnia stawowa stanowi głowę i panewkę. Ruchy w stawie dwuosiowe – zginanie i prostowanie, wieloosiowe – rotacyjne.

Postawa anatomiczna jest to umowne ustawienie ciała ludzkiego w pozycji stojącej, ze złączonymi stopami (boso), dłońmi odwróconymi na zewnątrz, głową w przedłużeniu tułowia, wzrok skierowany w przód.

W celu dokładnego opisu człowieka ciało jego zostało podzielone na trzy płaszczyzny:
płaszczyzna czołowa jest wyznaczona przez dwie osie: os pionowa i oś poprzeczną
płaszczyzna strzałkowa jest wyznaczona przez oś strzałkową i pionową
płaszczyzna poprzeczna wyznaczona przez oś strzałkową i oś poprzeczną

Kierunki na ciele człowieka wyznaczane przez osie:
• oś pionowa – kierunek górny, kierunek dolny oraz kierunek bliższy i kierunek dalszy
• oś strzałkowa – kierunek przedni, kierunek tylni oraz kierunek brzuszny i kierunek grzbietowy
• oś poprzeczna – kierunek boczny, kierunek przyśrodkowy, kierunek prawy i lewy

Reklamy
%d blogerów lubi to: