Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Rehabilitacja 02

Zespół rehabilitacyjny

Osoby tworzące zespół rehabilitacyjny:
– lekarz rehabilitacji
– magister rehabilitacji ruchowej
– magister fizjoterapii
– technik fizjoterapii
– technik masażysta
– terapeuta zajęciowy
– psycholog
– pielęgniarka
– pracownik socjalny
– opiekun i asystent osoby niepełnosprawnej
– technik ortopedyczny
– pedagog
– doradca zawodowy

Zespół rehabilitacyjny po określeniu sytuacji osoby niepełnosprawnej planuje kompleksową rehabilitację.
Aby to zrobić należy odpowiedzieć na pytania:
– jakie jest rozpoznanie
– jakie są skutki choroby
– jaki jest stan fizyczny i psychiczny osoby niepełnosprawnej
– jaka jest sytuacja rodzinna, społeczna i zawodowa
– czy sobą niepełnosprawna jest zadowolona z pracy zawodowej i czy w ogóle ją posiada

FIZJOTERAPIA (ang. physical therapy) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z rehabilitacją medyczną.
Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.

Ważne!
Fizykoterapia jest jedną z form fizjoterapii.
Fizykoterapia to leczenie przy użyciu różnych zjawisk fizycznych: energia cieplna (parafina, lampa solux), ultradźwięki, elektroterapia (prądy galwaniczne, elektrostymulacja, TENS), laser.

Inne formy FIZJOTERAPII to logopedia (rehabilitacja mowy pacjenta), kinezyterapia i masaż leczniczy.
Masaż leczniczy jest to szereg rękoczynów mających na celu polepszenie stanu zdrowia pacjenta.

Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Kinezyterapia – główne przeciwwskazania do ćwiczeń leczniczych
1. Ogólne samopoczucie – nadciśnienie / niedociśnienie, gorączka
2. Ciężki stan ogólny – niestabilny lub nieprzytomny z zaburzeniami ciśnienia
3. Ostry stan zapalny stawów, tkanek okołostawowych i mięśni:
– obrzęki
– choroby reumatyczne
4. Zakrzepowe zapalenie żył (zakrzepica żylna to bezwzględne przeciwwskazanie do ćwiczeń kończyn dolnych)
5. Ostre stany bólowe

Zasady wykonywania ćwiczeń leczniczych
– skierowanie lekarskie
– odpowiednia pozycja do wykonywania danego ćwiczenia
– ruch powinien odbywać się płynnie – w pełnym zakresie, oraz na tyle, na ile jest to możliwe
– ćwiczenia prowadzi się w odpowiednim rytmie uwzględniając fazę skurczu, rozkurczu oraz przerwę
– nasilenie ćwiczeń musi być takie, aby nie podowało przemęczenia organizmu ani uszkodzenia struktur więzadłowo-mięśniowych i kostnych
– w czasie ćwiczeń bezwzględnie należy dbać o bezpieczeństwo pacjenta

W kinezyterapii szerokie zastosowanie znajduje Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL)

Wyposażenie UGUL
– podwieszki (do podwieszenia  pacjenta)
– haczyki
– linki służą do przyczepienia haczyków do podwieszki
– bloczki z linkami (karabińczyk)
– wyciąg lędźwiowy
– ciężarki

W Sali kinezyterapeutycznej mogą występować: bieżnia do reedukacji chodu, rotory (służą do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych), steper, zaopatrzenie ortopedyczne.
Zaopatrzenie ortopedyczne to: kule, balkoniki, trójnogi, wózki, ortezy, drabinki, kije gimnastyczne, piłki, rowerki stacjonarne, ciężarki, hantelki, gumy, dyski

Zakres ruchu w stawach kończyn górnych [wyrażony w stopniach]
1. Staw ramienny
– odwodzenie, przywodzenie 90-0- 20 (stopni)
– zginanie, prostowanie 90-0-30
– rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna 70-0-70
– przy włączeniu stawów obojczyka odwodzenie i przywodzenie 180-0-40
– zginanie prostowanie 180-0-40
– rotacja zewnętrzna i wewnętrzna 90-0-90

2. Staw łokciowy
– zginanie i prostowanie 150-0-10
– odwracanie i nawracanie 90-0-90

3. Staw promieniowo-nadgarstkowy
– zgięcie grzbietowe i dłoniowe 35-60-0-50-60
– odwodzenie, przywodzenie 20-0-90

Więcej (PDF)

Zakres ruchu w stawach

Reklamy