Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Pedagogika 01

Bullying (od ang. tyran) – prześladowanie innych
Powtarzające się sytuacje, w których uczeń bądź grupa uczniów wyśmiewa, szydzi, dręczy, zastrasza, obraża, obgaduje, bije, zamyka w pomieszczeniu, pozbawia pieniędzy (lub innych wartościowych rzeczy) kolegę lub koleżankę z klasy (ze szkoły).

Ekonomia punktowa – system nagradzania, zbierania punktów.

Postawa wychowawcy

Akceptacja – każdego wychowana należy traktować takim, jakim jest. Postawa wyrażająca się w uznaniu, że wszystko co dziecinne, może się dziecku przydarzyć.
Życzliwość – zainteresowanie drugą osobą, troska o jej dobro, chęć niesienia pomocy, tolerancja, wyrozumiałość. Również – poważne i zobowiązujące traktowanie bez faworyzowanie i pobłażania dla jego negatywnych cech i zachowań.
Zachowanie trzeźwości i rozsądku – przestrzeganie granic i norm, odróżnienie potrzeb od kaprysów.

Ograniczanie potrzeb wychowanków – tendencja minimalizowania warunków służących do zaspokajania potrzeb, tworzenie norm i zwyczajów, przewaga zakazów i poleceń nad prośbami.
Nadmierna surowość wobec wychowanków – wyrażająca się w swoistej bezwzględności, rygoryzmie, podwyższonych i sztywnych wymaganiach, daleko idąca oszczędność i chłód uczuć, nietolerancja, brak wyrozumiałości.
Zrzucanie winy za całokształt na wychowanków – nigdy nie można się obrażać, wychowawca dokonuje projekcji swych własnych wad i błędów na podopiecznych, pozostając w przekonaniu, że gdyby nie oni to by było dobrze.

Umiejętność stawiania diagnozy pedagogicznej
1 – Dane osobowe
2 – Charakterystyka środowiska domu rodzinnego
3 – Charakterystyka środowiska szkolnego
4 – Charakterystyka środowiska zawodowego
5 – Charakterystyka stanu zdrowia

Aby diagnoza stanowiła podstawę efektywnej terapii musi mieć trzy podstawowe cechy:
1 – Rzetelność (obiektywizm)
2 – Trafność obserwacji
3 – Prognoza na przyszłość

Reklamy