Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Socjologia 01

Socjologia jest gałęzią nauk społecznych, zbioru dyscyplin naukowych, które badają naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty.
Socjologia jest naukowym badaniem zachowań i układów społecznych.

Socjologia bada naukowe badania zachowania człowieka, organizacje społeczeństw oraz zachodzące w nich interakcje.

Socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności jak na fragmenty większych całości.

Funkcje socjologii
– diagnostyczna
– apologetyczna (chwalenie)
– demaskatorska
– teoretyczna (zbieranie danych empirycznych i tworzenie teorii)
– prognostyczna

Teoria funkcjonalna – wszystko ma swoją funkcję, tworzy cały organizm
Teoria konfliktu – świat musi być pod kontrolą, zależności ludzkie
Teoria interakcji – jesteśmy tylko aktorami
Teoria wymiany (utylitarna) – nic się nie dzieje za darmo

Reklamy
%d blogerów lubi to: