Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Anatomia 01

Anatomia człowieka jest to nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka; wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym.
Związane z anatomią są również:
histologia (nauka o tkankach)
cytologia (nauka o komórkach)
fizjologia (nauka o funkcjonowaniu organizmu)

W organizmie wyróżniamy następujące układy:
– układ nerwowy i narządy zmysłu
– układ chłonny
– układ sercowo naczyniowy
– układ wewnątrzwydzielniczy
– układ płciowy
– układ moczowy
– układ oddechowy
– układ trawienny
– układ mięśniowy
– układ połączeń kości
– układ kostny

Reklamy
%d blogerów lubi to: