Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających charakter usprawniania fizycznego oraz psychicznego.
Ergoterapia, właściwa „terapia zajęciowa” – stanowi oddzielną formą rehabilitacji. W ramach jej prowadzi się wiele różnych zajęć m.in.: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne.

Formy terapii zajęciowej:

arteterapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę w znaczeniu ergoterapeutycznym (zajęciowym).
biblioterapia wykorzystująca książki (np. ostatnio bardzo popularne „Opowiadania, które leczą” przeznaczone dla dzieci różnych grup wiekowych).
choreoterapia wykorzystująca taniec i ruch. Do jej technik zalicza się m.in.tańce różnych kultur, improwizację indywidualną i grupową.
( w Polsce popularyzacją choreoterapii i terapii ruchem i tańcem zajmują się m. in.: Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
dramatoterapia wykorzystująca elementy teatru i dramy, która polega na przygotowywaniu przez podopiecznych przedstawień teatralnych i udziale w nich.
muzykoterapia wykorzystująca muzykę: słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie.
poezjoterapia wykorzystująca poezję, polega na czytaniu, recytowaniu, pisaniu wierszy. Podopieczni mogą także uczestniczyć i organizować wieczorki poetyckie.
estetoterapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i kontakt z przyrodą, bądź wyjście do galerii, muzeum, itp.
sylwoterapia wykorzystująca spacery po lesie. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Można odnaleźć tutaj również elementy chromoterapii, ponieważ kolor zielony wykazuje działanie uspokajające.
talasoterapia wykorzystująca spacery brzegiem morza. Czynnikiem terapeutyczny jest kontakt z przyrodą. Pojawiają się tutaj również elementy muzykoterapii: szum morza, śpiew ptaków, granie wiatru, szum w muszlach. Także polisensoryczne doświadczanie świata: piasek (dotyk), woda (smak, dotyk), kamienie (dotyk, smak), wiatr (węch).
chromoterapia wykorzystująca kolory.
kinezyterapia, czyli terapia ruchem, zaliczana jest do form rehabilitacji, jednakże szeroko wykorzystywana w pracy terapeutycznej w postaci np. gimnastyki porannej w placówkach terapeutycznych, rozgrywek sportowych, spacerów, tańca, itp.
ludoterapia wykorzystująca gry i zabawy, w których uczestniczą podopieczni. Stanowi ważny element szczególnie w terapii dzieci jako, że jest naturalna aktywnością przejawianą przez nie. Wyzwala wiele emocji i uczuć. Podejmowana zazwyczaj dobrowolnie może stanowić doskonały punkt wyjścia do wspólnej pracy terapeuty z podopiecznym.

Zastosowanie terapii zajęciowej – dysfunkcje
– dysfunkacja narządów ruchu
– niepełnosprawność intelektualna ( O L I G O P H E N O – pedagogika)
– zaburzenia układu krążenia
– zaburzenia układu oddechowego
– zaburzenia układu nerwowego
– zaburzenia wieku rozwojowego
– choroby psychiczne
– choroby nowotworowe
– zaburzenia słuchu ( S U R D O – pedagogika)
-zaburzenia wzroku ( T Y P H L O – pedagogika)

zajęcia relaksacyjne to forma psychoterapii. Celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie (w ciągu dnia) bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej (zazwyczaj wieczorem). Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Wykorzystuje się tutaj elementy muzykoterapii, poezjoterapii.
Do najpopularniejszych zajęć i metod relaksacyjnych należą trening autogenny Schulza, trening Jacobsona, relaksacja Maxwella Maltza, Richarda Lazarusa, a także joga i metody terapii wschodniej.

Reklamy
%d blogerów lubi to: