Przygotowanie do zawodu i perspektywy zatrudnienia

1984′ TZ

nowomowa

Cele szczegółowe TZ
– rozwijanie zainteresowań w różnych dziedzinach kultury, nauki, techniki, sztuki
– pogłębianie i uzupełnianie nauki szkolnej nowymi treściami i formami
– rozszerzanie horyzontów myślowych, wzbogacenie ich nowymi doświadczeniami, wyposażenie w dodatkowe umiejętności sprawności
– rozwijanie aktywności społecznej i samodzielności
– podwyższanie nastroju
– odciągnięcie uwagi pacjenta od choroby
– przeciwdziałanie bezczynności
– integracja grupowa
– nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
– poprawienie koordynacji psychomotorycznej, wzrokowo-ruchowej
– odbudowanie wiary w siebie
– propagowanie zdrowego stylu życia
– poprawa koncentracji
– nauka walki ze stresem
– poprawa kondycji fizycznej i psychicznej
– nawiązanie i utrzymanie nowych znajomości
– nawyki zdrowotne i żywieniowe
– czynny udział w danej społeczności
– wzbudzenie satysfakcji z własnych osiągnięć
– wzbudzenie inicjatywy
– kreowanie wyobraźni
– podniesienie samooceny
– pielęgnowanie estetyki pracy
– kształcenie odporności na stres
– ćwiczenie kreatywności i twórczości
– redukowanie lęku i niepewności
– wzmacnianie więzi rówieśniczych
– korygowanie nieprawidłowości
– pobudzanie chęci do działania
– zapewnienie dobrej atmosfery
– podtrzymanie automatyzmów związanych z pracą
– aktywizowanie chorych bezczynnych
– kierowanie czynności bezcelowych na celowe
– zmniejszenie a nawet zniwelowanie negatywizmu
– obniżenie cech autystycznych
– odwrócenie uwagi od choroby a zwrócenie jej na konkretne otoczenie
– zmniejszenie napięcia w stanach nacięcia i lękowych
– usprawnianie, analizy, syntezy, poprawa percepcji
– ćwiczenie koncentracji, przerzutności i zakresu uwagi
– rozszerzenie kręgu zainteresowań
– rozwój współpracy i poczucia odpowiedzialności
– wzbogacenie życia emocjonalnego
– wyrobienie poczucia realizmu i wciągnięcia pacjenta w układy socjalne
– stwarzanie odpowiedniej atmosfery, która daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania
– dostarczenie wzorców funkcjonowania w konkretnych sytuacjach

Reklamy
%d blogerów lubi to: